Kata-kata Bijak Tentang Ahli dan Keahlian

ahli dan keahlian

Pengertian ahli secara umum adalah orang yang mahir, pandai dan paham sekali dalam suatu ilmu. Ahli biasanya juga disebut pakar. Sedangkan keahlian adalah kemahiran atau kepandaian dalam suatu ilmu (pekerjaan). Sebutan untuk seorang ahli atau pakar umumnya mengikuti ilmu yang dikuasainya. Misalkan: Ahli bahasa adalah seseorang  yang mempelajari dan meneliti tentang bahasa. Sedangkan sebutan untuk seseorang yang ahli dalam bidang bahasa adalah linguis.

ahli dan keahlian

Kata-kata Bijak Tentang Ahli dan Keahlian

Banyak sekali kata-kata bijak atau kata mutiara yang berhubungan dengan kata ahli dan keahlian. Berikut ini beberapa kata bijak tentang ahli dan keahlian menurut beberapa tokoh terkenal.

Apabila diserahkan sesuatu pekerjaan kepada orang yang bukan ahlinya, nantikanlah datangnya kebinasaan.

Apabila ingin menguasai suatu keahlian, mulailah se-awal mungkin.

Ahli ekonomi biasanya mempunyai rancangan bagi menggunakan uang orang lain.

Ahli falsafah pun tidak dapat menderita sakit gigi dengan sabar.

Bagi menjadi ahli falsafah, bukan sahaja dengan pikiran cerdas yang tidak dapat dipelajari di sekolah, namun juga mencintai hikmah sebagaimana yang dinyatakannya, seperti hidup sederhana, berdiri sendiri, pemurah dan jujur. Dengan demikian ia dapat memecahkan persoalan hidup, bukan semata-mata dengan teori namun dengan praktik.

Di mata seorang ahli falsafah, dunia ini sebuah rumah gila yang besar.

Dipandang daripada satu segi, tujuan ahli falsafah adalah kebenaran. Tugasnya adalah mendorong prinsip-prinsip yang dianutnya menjadi benar tanpa mempedulikan akibat-akibat yang menyertainya.

Hidup itu pendek, padahal keahlian perlu begitu lama untuk dipelajari.

Hati para ahli akan mati apabila tidak berhasrat kepada ilmu pengetahuan.

Inti keahlian pengetahuan adalah dipahami dan diamalkan, bukan dipahami dan diabaikan.

Kejernihan pengamatan adalah keahlian ahli falsafah.

Pengetahuan adalah keahlian mengetahui karena kita tidak mampu memahami.

Pengetahuan berkaitan kewajiban ahli-ahli yang merupakan bahagian daripada falsafah yang paling bermanfaat.

Rahasia kebijaksanaan, kekuatan dan pengetahuan para ahli adalah kerendahan hati. Rahasia pengaruh ahli adalah kesederhanaan.

Seseorang yang ahli dalam sesuatu bidang tidak boleh menghiraukan caci maki yang diterima selama hayatnya, dia hanya perlu memikirkan apa yang betul dikatakan oleh generasi yang akan datang.

Siapa yang berkeinginan menjadi seorang ahli falsafah, dia perlu belajar menghilangkan rasa takut karena kemustahilan.

Tujuan tertinggi perguruan, bukanlah ahli pengetahuan tetapi perbuatan.

Watak seorang ahli falsafah yang benar adalah mengharapkan supaya segala sesuatu bertentangan dengan akal.

 

Kata-kata Bijak Tentang Ahli dan Keahlian

Recommended For You

About the Author: Lentera Bijak

Seperti Lentera meski sinarnya redup namun bisa memberi secercah cahaya di kegelapan