ahli dan keahlian

Kata-kata Bijak Tentang Ahli dan Keahlian

Pengertian ahli secara umum adalah orang yang mahir, pandai dan paham sekali dalam suatu ilmu. Ahli biasanya juga disebut pakar. Sedangkan... Read more »