ahli dan keahlian

Kata-kata Bijak Tentang Ahli dan Keahlian

Pengertian ahli secara umum adalah orang yang mahir, pandai dan paham sekali dalam suatu ilmu. Ahli biasanya juga disebut pakar. Sedangkan keahlian adalah kemahiran atau kepandaian dalam suatu ilmu (pekerjaan). Sebutan untuk... Read more »