Kata-kata Bijak Untuk Sebuah Kebenaran

Kata-kata Bijak yang belum banyak diketahui orang tentang Kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran dapat diartikan segala sesuatu yang selaras, serasi, dan sejalan antara apa yang diyakini dalam pikiran lalu sesuai dengan apa yang yang terjadi dan menjadi kenyataan yang telah dibuktikan. Kebenaran biasanya merujuk pada... Read more »